Podsumowanie roku 2023

  1. Ochrzczonych – 22 dzieci
  2. Sakrament małżeństwa – 5 par
  3. Zmarłych – 38 osób
  4. Chorzy – 43 osób
  5. I Komunia św. – 46 dzieci
  6. Bierzmowanych – 37 osób

Przy okazji kończącego się roku składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim moim współpracownikom : Ks. Piotrowi i Ks. Łukaszowi, Panu Antoniemu i Panu Wojciechowi oraz Paniom Joannie i Magdalenie za prowadzenie scholii. W sposób szczególny dziękuję tym wszystkim Parafianom, którzy rozumieją co to znaczy troszczyć się o potrzeby parafii, w której żyjemy. Dziękuję za współpracę i życzliwość wielu Parafian, którzy bezinteresownie pomagają w różnych sprawach wykorzystując swoje talenty i umiejętności dla dobra całej naszej wspólnoty. Bóg zapłać tym, którzy składają ofiary na tacę i indywidualnie a także bezpośrednio na konto parafialne. Dziękuję tym, którzy  należą do wspólnot parafialnych i proszę innych do zaangażowania się na różnych płaszczyznach życia parafialnego. Dziękuję tym, którzy przez cały rok sprzątali i dekorowali świątynię, pracowali przy kościele, i w inny sposób włączali się w życie parafii. Liczę na dalszą współpracę i wzięcie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną. Bóg zapłać za prowadzenie strony parafialnej z czego mogą korzystać Parafianie.

Mamy świadomość, że ważniejsze są sprawy duszpasterskie, aby parafia żyła i się rozwijała, dlatego będziemy kontynuować działania zmierzające do rozwoju duchowego naszej wspólnoty. M.in. zapraszamy Parafian do tworzenia grup modlitewnych w każdej rodzinie, dzięki wspólnej modlitwie pokonamy wiele pokus i umocnimy więź z Bogiem.

W każdą niedzielę o godz. 16.00 zapraszamy wszystkich na  różaniec, który będzie prowadzony przez poszczególne wspólnoty istniejące w parafii,  w dni powszednie różaniec przed Mszą św. prowadzony przez Róże Różańcowe a w I sobotę miesiąca zapraszamy do modlitwy dzieci przygotowujące się do I komunii św. i młodzież od klasy 6 do 8 w ramach przygotowań do sakramentu bierzmowania, o godz. 20.30 różaniec prowadzony w kaplicy Adoracji. Trwa nieustana Adoracja Pana Jezusa w Kaplicy Adoracji, dziękujemy wszystkim, którzy dbają o to, żeby Jezus nie był sam. W każdy I czwartek miesiąca i z soboty na niedzielę, adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą noc. W I Sobotę miesiąca po Mszy rannej różaniec męski ulicami naszego miasta a wieczorem Nabożeństwo I Sobót Miesiąca.  Zachęcamy, by włączyć się w te działania a na pewno zobaczymy owoce naszej modlitwy.

7. W mijającym roku został odnowiony mur wokół kościoła, odnowione tajemnice różańcowe, położenie nowych schodów zewnętrznych przy kościele.

8. Zamierzenia na nowy rok :

– odnowienie podestu pod kapliczką na miejscu pierwszej świątyni,

– odnowienie stacji Drogi Krzyżowej,

–  przywrócenie pierwotnego kształtu wieży kościelnej,

– uszczelnienie dachu pod wieżą i w innych miejscach.

Z pomocą Pana Boga i wiernych naszej parafii jest możliwe, że te zamierzenia zrealizujemy.

Na Nowy Rok Wasi Duszpasterze składają Wam najpiękniejsze życzenia. Niech Bóg pomnaża Waszą wiarę, nadzieję i miłość. Niech was obdarzy pokojem, radością i mądrością w dokonywaniu właściwych wyborów. Niech Maryja  Nasza Królowa prowadzi Was do Jezusa , który jest obecny w Eucharystii na Mszy św. i w Kaplicy Adoracji.

Szczęść Boże w Nowym Roku 2024!