Proboszcz:

ks. Henryk Król

Pochodzi z Płucek, u podnóża Łysej Góry, gdzie od 1000 lat funkcjonuje benedyktyński klasztor z relikwiami drzewa Krzyża Świętego. Urodził się 31 maja 1970 roku a święcenia kapłańskie z rąk ś.p. Biskupa Wacława Świerzawskiego przyjął 20 maja 1995 roku. Imieniny obchodzi 14 lipca.

Jako wikariusz pracował w Jarocinie, w par. św. Jadwigi w Janowie Lubelskim, w par. Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Świętokrzyskim, w par. katedralnej w Sandomierzu oraz w Szewnej. Od 1 lipca 2013 roku jako proboszcz pracował w Krzakach, w dekanacie Pysznica. Od 15 stycznia 2018 r. jest proboszczem w  naszej parafii.

—————————————————————————————————————————————————————–

Wikariusze:

ks. Marek Drwiła

Pochodzi z Tarnobrzega. Urodził się 27 grudnia 1977 roku a święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Wacława Świerzawskiego przyjął 25 maja 2002 roku. Imieniny obchodzi 25 kwietnia.

ks. Michał Zelik – Neoprezbiter

Pochodzi ze Skotnik. Święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza przyjął 19 czerwca 2019 roku. 

—————————————————————————————————————————————————-

Emerytowany Ksiądz Proboszcz:

ks. Mieczysław Wolanin

Pochodzi z Parafii Zwiastowania NMP  w Izdebkach z archidiecezji przemyskiej. Urodził  się 02. 01. 1948 r. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1972 r. z rąk J. E.  ks. bpa Stanisława Jakiela w Miejscu Piastowym. Jako wikariusz pracował w Tyczynie ( 1972 -75), Chmielowie (1975-78). Następnie został duszpasterzem akademickim  przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie ( obecna Katedra) w latach 1978-85. W tym też czasie  w latach 1978 -82  spełniał tam równocześnie także obowiązki wikariusza  a  w latach 1982 – 85  po zwolnieniu z zadań  wikariuszowskich został  zamianowany pierwszym proboszczem nowo utworzonej Parafii Matysówka. Tam organizował życie  nowo powstałej wspólnoty parafialnej. Parafia  zakupiła  dwie  działki  z których jedna  została przeznaczona  na   cmentarz parafialny a na drugiej została wybudowana na przestrzeni  roku plebania.

Po 3 latach  intensywnej pracy jako proboszcz Matysówki i 7 latach pracy ze studentami  w Rzeszowie  otrzymał zadanie budowy  nowej świątyni  w Nowej Dębie gdzie  spędził dalsze lata swojego kapłańskiego posługiwania  do przejścia na emeryturę (1985 -2018). Świątynia Matki Bożej Królowej Polski została wzniesiona wg projektu prof. Witolda Cęckiewicza i  architekta Wojciecha Oktawca, a sprawy konstrukcyjne opracował dr  Edward Motak. Została uroczyście poświęcona (konsekrowana) w  Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 lecia Odkupienia, przez J.E. Ks. Bpa Wacława  Świerzawskiego 29 października.                    

W następnych latach wykonano ławki, konfesjonały, ogrzewanie  na  drzewo bo nie otrzymano zgody na przydział  gazu, wymieniono okna ze stalowych  na aluminiowe  z witrażami, gabloty na wota oraz relikwie błogosławionych i świętych, świątynię pomalowano  wewnątrz i na zewnątrz,  ułożono kostkę  wokół kościoła i plebanii, rozbudowano plebanię i  budynek katechetyczny, ogrodzono plac  kościelny ( z wyjątkiem ul. Szpitalnej), zakupiono  działkę 10 arów na dodatkowy w razie potrzeby parking oraz zrealizowano cały szereg innych dzieł.