Proboszcz

ks. Henryk Król

Pochodzi z Płucek, u podnóża Łysej Góry, gdzie od 1000 lat funkcjonuje benedyktyński klasztor z relikwiami drzewa Krzyża Świętego. Urodził się 31 maja 1970 roku a święcenia kapłańskie z rąk ś.p. Biskupa Wacława Świerzawskiego przyjął 20 maja 1995 roku. Imieniny obchodzi 14 lipca.

Jako wikariusz pracował w Jarocinie, w par. św. Jadwigi w Janowie Lubelskim, w par. Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Świętokrzyskim, w par. katedralnej w Sandomierzu oraz w Szewnej. Od 1 lipca 2013 roku jako proboszcz pracował w Krzakach, w dekanacie Pysznica. Od 15 stycznia 2018 r. jest proboszczem w  naszej parafii.

Wikariusze

ks. Robert Capała

Urodził się 2 kwietnia 1978 roku w Lublinie (Archidiecezja Lubelska). W latach 1985 – 1993 uczęszczał do szkoły podstawowej: klasy I – IV do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza (obecnie gimnazjum), zaś klasy V – VIII do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie. Dalszą edukację kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.
W trzeciej klasie szkoły podstawowej został ministrantem w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od czwartej klasy należał do Ruchu Światło-Życie. W 1993 roku z rąk J.E. Biskupa Mieczysława Cisło (wówczas jeszcze ks. Rektora Seminarium Duchownego) przyjął posługę lektora.
Po maturze, w 1997 roku wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie studiował dwa lata, następnie formację do kapłaństwa kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.
Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 24 maja 2003 roku w Katedrze Sandomierskiej z rąk J.E. ks. Biskupa Andrzeja Dzięgi. Mszę Św. Prymicyjną odprawił w dniu 25 maja 2003 roku o godz. 12:00 w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie. Dotychczas pracował w parafiach Borów, Kurzyna Średnia, Baćkowice, Nisko – św. Józefa, Klimontów oraz Łagów. W miedzyczasie był także kapelanem Sióstr Miłosierdzia w Kobylanach, a także rektorem koscioła podominikańskiego w Klimontowie.

ks. Paweł Dobrowolski

Pochodzi z miejscowości Skopanie.
Urodził się 10 Października 1988 roku w Tarnobrzegu. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 19 czerwca 2014 roku w Katedrze Sandomierskiej z rąk J.E. ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza.
Dotychczas pracował w parafiach:

  • Modliborzyce – Św. Stanisława Biskupa i Męczennika,
  • Tarnobrzeg – Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Ś.p. Ksiądz Prałat Dr Mieczysław Wolanin

Pochodził z Parafii Zwiastowania NMP  w Izdebkach z archidiecezji przemyskiej. Urodził  się 02.01.1948 r. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1972 r. z rąk J. E.  ks. bpa Stanisława Jakiela w Miejscu Piastowym. Jako wikariusz pracował w Tyczynie (1972-75), Chmielowie (1975-78). Następnie został duszpasterzem akademickim przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie (obecna Katedra) w latach 1978-85. W tym też czasie  w latach 1978-82 spełniał tam równocześnie także obowiązki wikariusza  a  w latach 1982–85  po zwolnieniu z zadań  wikariuszowskich został  zamianowany pierwszym proboszczem nowo utworzonej Parafii Matysówka. Tam organizował życie  nowo powstałej wspólnoty parafialnej. Parafia  zakupiła  dwie  działki z których jedna  została przeznaczona na cmentarz parafialny a na drugiej została wybudowana na przestrzeni  roku plebania.

Po 3 latach intensywnej pracy jako proboszcz Matysówki i 7 latach pracy ze studentami w Rzeszowie otrzymał zadanie budowy  nowej świątyni w Nowej Dębie gdzie spędził dalsze lata swojego kapłańskiego posługiwania  do przejścia na emeryturę (1985-2018). Świątynia Matki Bożej Królowej Polski została wzniesiona wg projektu prof. Witolda Cęckiewicza i  architekta Wojciecha Oktawca, a sprawy konstrukcyjne opracował dr  Edward Motak. Została uroczyście poświęcona (konsekrowana) w  Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 lecia Odkupienia, przez J.E. Ks. Bpa Wacława  Świerzawskiego 29 października.                    

W następnych latach wykonano ławki, konfesjonały, ogrzewanie  na  drzewo bo nie otrzymano zgody na przydział gazu, wymieniono okna ze stalowych na aluminiowe  z witrażami, gabloty na wota oraz relikwie błogosławionych i świętych, świątynię pomalowano  wewnątrz i na zewnątrz, ułożono kostkę wokół kościoła i plebanii, rozbudowano plebanię i budynek katechetyczny, ogrodzono plac kościelny (z wyjątkiem ul. Szpitalnej), zakupiono  działkę 10 arów na dodatkowy w razie potrzeby parking oraz zrealizowano cały szereg innych dzieł.

W dniu 6 grudnia 2021 r. odszedł do domu Pana.