Proboszcz

Ks. kan. Henryk Król

Pochodzi z Płucek, u podnóża Łysej Góry, gdzie od 1000 lat funkcjonuje benedyktyński klasztor z relikwiami drzewa Krzyża Świętego. Urodził się 31 maja 1970 roku a święcenia kapłańskie z rąk ś.p. Ks. Biskupa Wacława Świerzawskiego przyjął 20 maja 1995 roku. Imieniny obchodzi 14 lipca.

Jako wikariusz pracował w Jarocinie, w parafii p.w. Św. Jadwigi w Janowie Lubelskim, w par. Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Świętokrzyskim, w par. katedralnej w Sandomierzu oraz w Szewnej. Od 1 lipca 2013 roku jako proboszcz pracował w Krzakach, w dekanacie Pysznica. Od 15 stycznia 2018 r. jest proboszczem w naszej parafii.

Wikariusze

Ks. mgr Piotr Cieśla

Urodził się 15.01.1988 r. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (2007-2013) święcenia kapłańskie przyjął 19.06.2013 roku z rąk Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Od sierpnia 2022 r. w naszej parafii.

Ks. Łukasz

Ś.p. Ksiądz Prałat Dr Mieczysław Wolanin

Pochodził z Parafii Zwiastowania NMP  w Izdebkach z archidiecezji przemyskiej. Urodził  się 02.01.1948 r. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1972 r. z rąk J. E.  ks. bpa Stanisława Jakiela w Miejscu Piastowym. Jako wikariusz pracował w Tyczynie (1972-75), Chmielowie (1975-78). Następnie został duszpasterzem akademickim przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie (obecna Katedra) w latach 1978-85. W tym też czasie  w latach 1978-82 spełniał tam równocześnie także obowiązki wikariusza  a  w latach 1982–85  po zwolnieniu z zadań  wikariuszowskich został  zamianowany pierwszym proboszczem nowo utworzonej Parafii Matysówka. Tam organizował życie  nowo powstałej wspólnoty parafialnej. Parafia  zakupiła  dwie  działki z których jedna  została przeznaczona na cmentarz parafialny a na drugiej została wybudowana na przestrzeni  roku plebania.

Po 3 latach intensywnej pracy jako proboszcz Matysówki i 7 latach pracy ze studentami w Rzeszowie otrzymał zadanie budowy  nowej świątyni w Nowej Dębie gdzie spędził dalsze lata swojego kapłańskiego posługiwania  do przejścia na emeryturę (1985-2018). Świątynia Matki Bożej Królowej Polski została wzniesiona wg projektu prof. Witolda Cęckiewicza i  architekta Wojciecha Oktawca, a sprawy konstrukcyjne opracował dr  Edward Motak. Została uroczyście poświęcona (konsekrowana) w  Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 lecia Odkupienia, przez J.E. Ks. Bpa Wacława  Świerzawskiego 29 października.                    

W następnych latach wykonano ławki, konfesjonały, ogrzewanie  na  drzewo bo nie otrzymano zgody na przydział gazu, wymieniono okna ze stalowych na aluminiowe  z witrażami, gabloty na wota oraz relikwie błogosławionych i świętych, świątynię pomalowano  wewnątrz i na zewnątrz, ułożono kostkę wokół kościoła i plebanii, rozbudowano plebanię i budynek katechetyczny, ogrodzono plac kościelny (z wyjątkiem ul. Szpitalnej), zakupiono  działkę 10 arów na dodatkowy w razie potrzeby parking oraz zrealizowano cały szereg innych dzieł.

W dniu 6 grudnia 2021 r. odszedł do domu Pana.