Adres korespondencyjny:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie
ul. Skargi 2
39-460 Nowa Dęba

Telefon Kancelaria:
+48 15 846 23 96

Numery telefonów do księży:

Ks. Proboszcz Henryk Król – 609 789 930

Nr rachunku bankowego: 21 9434 1083 2003 1309 6771 0001

Dziękujemy Parafianom za modlitwę i wszelką pomoc duchową i materialną na rzecz naszej wspólnoty.

Kancelaria Parafii MBKP w Nowej Dębie czynna jest w dni powszednie po Mszy św. wieczornej. W ważnych sprawach można zawsze dzwonić pod podany nr telefonu.

Z racji na zmienione prawo dotyczące ochrony danych osobowych wszelkie dokumenty w kancelarii mogą być wydane tylko osobom zainteresowanym, inne osoby mogą to uczynić przez upoważnienie podpisane przez notariusza.

 

Gdzie się znajdujemy – patrz poniżej: