SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Z sakramentu spowiedzi można skorzystać w naszym kościele codziennie 30 min. przed każdą Mszą Świętą.


By spowiedź była ważna (czyli nie świętokradzka) należy spełnić pięć warunków:

  1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Wyznanie szczere grzechów.
  5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.