Żywe Róże z naszej parafii we Włostowie

We Włostowie, w parafii, na terenie której leży Karwów, miejsce urodzenia bł. Wincentego Kadłubka, patrona diecezji, odbyła się XIII Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca w której wzięli udział nasi parafianie skupieniu w Różach Różańcowych na czele z  Proboszczem Ks. Henrykiem. 

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św., której przewodniczył biskup pomocniczy senior Edward Frankowski. Wraz z nim Eucharystię sprawowali kapłani przybyli z pielgrzymami i na co dzień sprawujący opiekę duchową nad wspólnotami różańcowymi. Na wspólnej modlitwie były obecne osoby życia konsekrowanego oraz przedstawiciele grup, wspólnot i stowarzyszeń katolickich.
Biskup Frankowski nawiązał w kazaniu do postaci bł. Wincentego Kadłubka, patrona diecezji oraz bł. Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Kół Żywego Różańca. Podkreślił, że szczególnie trudna sytuacja Kościoła i ludzi wierzących w obecnych czasach wymaga zwrócenia się o pomoc do Matki Najświętszej, a najlepszym sposobem jest odmawianie różańca.

Tak jak w czasach potopu szwedzkiego znalazł się opatrznościowy Augustyn Kordecki, który pobudził naród do obrony Jasnej Góry, tak samo dzisiaj potrzeba nam opatrznościowych ludzi. Może już są Kordeccy naszych czasów, ludzie różańca świętego, którzy w swoich środowiskach, w parafiach, rodzinach, w różnych stowarzyszeniach rozbudzają ducha narodu do zawierzenia Matce Bożej Różańcowej. Maryja dana człowiekowi ku obronie jest naszą wielką siłą i pomocą. Potrzeba jednak po tę siłę sięgnąć. Modlitwa różańcowa może zmienić losy świata, może zmienić bieg dziejów świata. Od naszej aktywności, od naszego zaangażowania zależy zwycięstwo zapowiedziane w Fatimie – tryumf Jej Niepokalanego Serca – mówił biskup.

Źródło: Diecezja Sandomierska