Rada Kapelanów Rycerzy Św. Jana Pawła II Wielkiego

W dniach 29.09.-30.-09.2023 r. w Sanktuarium na Białych Morzach w Krakowie jak każdego roku odbyła się Rada Kapelanów Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II Wielkiego. Tegoroczne spotkanie Kapelanów i Braci tej wspólnoty miało historyczny wymiar, albowiem powstała kolejna już Prowincja Zakonu, tym razem Prowincja Włoch, której przewodził będzie Brat Alessandro Scotto. 

W wydarzeniu tym wzięli udział Bracia z działającej przy naszej parafii wspólnoty mężczyzn tego Zakonu. Warto dodać, że czasie obrad Rady Kapelanów indywidualne wyróżnienie od Generała Zakonu mec. Krzysztofa Wąsowskiego otrzymał Ks. Henryk Król, który został doceniony za opiekę duchową nad wspólnotą, ale również fakt, iż niejednokrotnie miał swój czynny udział i wkład w wybór lektury patronalnej na kolejny rok bratni, którą zawsze jest jedno z wielkich dzieł autorstwa Św. Jana Pawła II.   

 

Jednocześnie zachęcamy chętnych mężczyzn do wstąpienia do wspólnoty męskiej Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II Wielkiego działającej przy naszej parafii, której spotkania odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca po wieczornej Mszy Św.