Wybrzmiał “GŁOS NIENARODZONYCH”

30 kwietnia w naszej parafii gościliśmy Dzwon “GŁOS NIENARODZONYCH” symbol, który ma uwrażliwiać i przypominać o niezbywalnym prawie do życia każdego dziecka poczętego.
Dzwon “Głos Nienarodzonych” to inicjatywa Fundacja Życiu Tak i został wykonany w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Dzwon w swej szacie jest otoczony dwoma kodami genetycznymi, symbolizującymi rodziców: ojca i matkę. Będzie posiadał imię w języku polskim i łacińskim. Na jednym z boków umieszczone jest USG dziecka poczętego i dwaj cherubini strzegący oraz symbolizujący obecność Boga w poczęciu człowieka. Drugi bok przedstawia tablice kamienne symbolizujące X przykazań Bożych. Na pierwszej z nich znajdą się słowa Jezusa Chrystusa: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo”, na drugiej V przykazanie: „Nie będziesz zabijał”. W obecnych czasach zagłuszany jest głos Boży !
O tym wielokrotnie w swoim nauczaniu przypominał nam Św. Jan Paweł II, stąd też wspólnota mężczyzn z naszej parafii skupiona w Zakonie Rycerzy Św. Jana Pawła II wyszła z inicjatywą, aby “GŁOS NIENARODZONYCH” zabrzmiał również i w naszej parafii.
Przed każdą Mszą Św. Bracia z Chorągiew MBKP Rycerzy Św. Jana Pawła II w Nowej Dębie przedstawili historię dzwonu a o godz. 16:00 wierni wspólnie modlili się przed Najświętszym Sakramentem w intencji wszystkich, którzy m.in. dopuścili się grzechu aborcji.
Warto zaznaczyć, że dzwon został poświęcony w Watykanie przez Papieża Franciszka a Nowa Dęba stała kolejnym miastem na mapie odwiedzin “GŁOSU NIENARODZONYCH” a wszystkim, którzy włączyli się w to wydarzenie składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ !
Jednocześnie pragniemy złożyć wyrazy wdzięczności Zarządowi Fundacji “Życiu Tak” im. im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z Kolbuszowej za możliwość włączenia się w dzieło Obrony Życia Nienarodzonych.
Galeria zdjęć z wydarzenia: