Jubileusz Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

W dniu 20 czerwca w naszej parafii przeżywaliśmy 25 lat istnienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich, grupy parafialnej, której członkowie są wpatrzeni we wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pragną oni naśladować jej świętość, która realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie. To wielkie święto było przezywane jako dzień skupienia, w którym uczestniczyły osoby zrzeszone w ruchu z diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej. Po przywitaniu gości przez ks. proboszcza modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem. Ks. Stanisław Prucnal, wcześniejszy wikariusz parafii wygłosił do zgromadzonych konferencję ukazującą piękno życia na wzór Świętej Rodziny. Centralnym punktem naszego spotkania była Msza Święta, której przewodniczył ks. Mieczysław Wolanin, a homilię powiedział ks. Michał Zelik. Po spotkanie przy stole eucharystycznym wszyscy spotkali się na agapie w salce na plebanii. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie w przeżyciu tego dnia oraz życzymy błogosławieństwa na dalsze lata modlitwy i działalności.