Młodzież przyjęła sakrament bierzmowania

W sobotę 11 maja młodzież naszej parafii po długich przygotowaniach prowadzonych przez duchownych oraz panią katechetkę, przyjęła z rąk J.E. Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza – Biskupa Sandomierskiego, jeden z najważniejszych sakramentów dla każdego chrześcijanina, SAKRAMENT BIERZMOWANIA. 

Zgromadzona w naszej świątyni w sobotnie popołudnie nowodębska młodzież przed Księdzem Biskupem i w obecności towarzyszącym mu osób duchownych, jak też rodziny, złożyła zobowiązanie, że są świadomi wielkości otrzymanego daru i zadań na nich spoczywających — ten motyw był obecny również w przepięknych podziękowaniach wypowiadanych przez młodych wobec biskupa, szafarza sakramentu jak i rodziców. 

Należy podkreślić, że sakrament bierzmowania zobowiązuje wiernych do odnalezienia swego miejsca we wspólnocie kościelnej i do pełniejszego udziału poprzez tę wspólnotę w mesjańskich funkcjach Jezusa.

Tego dnia Bierzmowani stali się dojrzałymi i pełnoprawnymi podmiotami określonych posłannictw i zadań w Kościele i oczywiście własnej odpowiedzialności za Kościół. Sakrament bierzmowania składa w duszy chrześcijanina zarodek prawdziwego apostolstwa, opartego na teologicznej cnocie wiary i rozwijającego się pod ożywczym tchnieniem łaski. Bierzmowanie udziela mocy uczestniczenia w prawdziwie kapłańskim, prorockim i królewskim życiu Kościoła.

Bierzmowany staje się bardziej zdolny do ofiarowywania siebie samego i całego świata Bogu, do bycia widzialnym i publicznym świadkiem Chrystusa po linii Bożego zbawienia realizowanego w historii. Dzieje się tak, ponieważ otrzymał moc Ducha Świętego, aby mógł realizować także funkcje obrońcy oraz głosiciela dzieła zbawienia oraz by był nastawiony na budowanie Kościoła i przekazywanie całej ludzkości życia Chrystusowego.

Bierzmowanie nosi na sobie znamię sakramentu, który jednoczy wiernych i udoskonala więzi wspólnotowe w Kościele. Dokonując mocą Ducha Świętego ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem, wciela głębiej we wspólnotę Jego mistycznego Ciała (więcej o sakramencie: https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MS/dk_bierzmowanie.html).

Wszystkim, którzy włączyli się w pomoc w przygotowaniu do przeżycia tego dnia przez naszą młodzież składamy serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tej uroczystości znajdującej się na stronie głównej w zakładce “Galeria” lub  po kliknięciu w zdjęcie poniżej:

 

Sakrament Bierzmowania A.D. 2019