V Niedziela Zwykła 04.02.2024r.

1. W liturgii kościoła wspominamy:

  • jutro św. Agaty,
  • we wtorek św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy,
  • w sobotę św. Scholastyki,
  • w niedzielę Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Na Mszach św. będziemy w sposób szczególny modlić się za chorych i cierpiących z naszej wspólnoty a o godz. 16.00 nabożeństwo poświęcone chorym z naszej Parafii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Diecezjalne obchody Dnia Chorego pod przewodnictwem Ks. Bpa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza odbędą się w Kościele Ducha Świętego w Sandomierzu ul. Opatowska 10. O godz. 11.30 – Msza Święta koncelebrowana z możliwością przyjęcia Sakramentu Chorych.

W przyszłą niedzielę zbiórka do skarbony na Fundusz Pomocy Chorym Kapłanom naszej Diecezji.

2. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła przez Parafian z ul. Kościuszki 12 z VII i VIII klatki a w tym tygodniu zapraszamy Parafian z ul. Kościuszki 106.

3. Bóg zapłać wszystkim, którzy wczoraj zdemontowali dekorację świąteczną i posprzątali świątynię. Dziękujemy za składanie ofiar na kościół na tacę, w tym tacę gospodarczą w drugą niedzielę miesiąca, bezpośrednio na konto i indywidualnie. W tej chwili trwają prace na pasie procesyjnym wokół kościoła, który był zniszczony przez korzenie drzew, został zrobiony nowy podest pod kapliczkę na miejscu pierwszego kościoła. Zostały odnowione kolejne tajemnice różańcowe, które zostaną zawieszone na murze na wiosnę, w tej chwili odnawiane są stacje drogi krzyżowej.

4. Dziękujemy Róży Podwyższenia Krzyża za prowadzenie różańca w ubiegłym tygodniu i prosimy w tym tygodniu Różę Miłosierdzia Bożego.

5. Dziś zapraszamy o godz. 16.00 do prowadzenia różańca Rycerzy Kolumba a za tydzień Neokatechumenat.

6. Ostatnio do wieczności z naszej wspólnoty odeszli ś p. Złotnik Wiktoria, Marczewska Krystyna i Owczarek Jan. Módlmy się w ich intencji: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.