Uroczystość Wszystkich Świętych

W środę 1.11. w uroczystość Wszystkich Świętych odbyła się Msza św. na nowodębskim cmentarzu z udziałem Kapłanów z trzech nowodębskich parafii i licznie zgromadzonych wiernych. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy wyruszyli w procesji do 5 stacji modląc się w intencji zmarłych.