Nowa chorągiew rycerzy Jana Pawła II

13 grudnia 2020 roku powstała w naszej parafii chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

Przed sumą niedzielną, o godz 12:00 w kościele parafialnym zebrali się rycerze Jana Pawła II z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Warszawy na czele z generałem Krzysztofem Wąsowskim, aby uczestniczyć w erygowaniu kolejnej chorągwi tego zakonu. Obrzędu tego dokonał szafarz generalny Marek Celiński wraz z Ks. Proboszczem Henrykiem Królem. Do chorągwi zostało włączonych czterech braci (tak rycerze zwracają się do siebie), którzy odbyli specjalne przygotowanie. Nowi rycerze otrzymali specjalny strój, szkaplerz oraz różaniec i sztandar
W uroczystości wzięli udział także komandor – rycerz odpowiedzialny za wszystkie chorągwie na terenie diecezji – Wojciech Kosanowski, oraz wielki rycerz z Ostrowca – Dariusz Nochelski. W przygotowaniu uroczystości pomagał prowincjał – rycerz odpowiedzialny za polska prowincję – Krzysztof Gralik oraz kustosz generalny.
Następnie rycerze uczestniczyli wraz z zebranym ludem Bożym w Eucharystii, której przewodniczył Ks. Henryk Król, a koncelebrował proboszcz-senior, Ks. Mieczysław Wolanin. Słowo Boże głosił Ks. Robert Capała. Po Mszy świętej generał zakonu przedstawił zebranym wiernym tę wspólnotę, po czym rycerze udali się do salki parafialnej na pierwsze spotkanie, na którym wybrano władze nowo powstałej chorągwi. Wielkim rycerzem Chorągwi Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie został brat Wojciech Bulanowski.

Rycerze Jana Pawła II to męska wspólnota, istniejąca już 10 lat, która stawia sobie za cel
– umacnianie wiary i rozwijania katolickiej duchowości osób świeckich w tym zwłaszcza duchowości męskiej
– rozwijanie wrażliwości i dzieł miłosierdzia w tym w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego
– rozwijanie wzajemnej pomocy bratniej Rycerzy
– wspieranie duchowieństwa w każdej dziedzinie ich kapłańskiej posługi
– dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny