Rocznica I Komunii Św. dzieci z klasy V

W niedzielę 4 października odbyła się uroczystość rocznicy I Komunii Świętej. Pierwotnie uroczystość rocznicowa miała się odbyć jeszcze w maju, ale pandemia pokrzyżowała plany, stąd wynikało pewne opóźnienie czasowe.

Rocznicę tę obchodziły dzieci, które przystąpiły do I Komunii Św. w 2019 roku. Mszy rocznicowej sprawowanej o godz. 14:00 przewodniczył ks. Michał Zelik. Dzieci były zaangażowane w liturgię poprzez wykonywanie czytań, śpiew psalmu responsoryjnego, czytanie wprowadzenia i podziękowania za dar Eucharystii oraz w procesji z darami.