RÓŻANIEC O POKÓJ

Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej wspólnie z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego przy Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu zaprasza wszystkich wiernych diecezji sandomierskiej do wzięciu udziału w inicjatywie modlitewnej „Różaniec o pokój”. 
Polecając miłosiernemu Bogu, przez wstawiennictwo Matki Bożej sprawę pokoju na świecie zachęcamy wszystkich do modlitwy różańcowej, a następnie przekazanie omodlonego różańca proboszczowi swojej parafii. 
Zgromadzone różańce zostaną przesłane do Kijowa na Ukrainę, gdzie miejscowe siostry zakonne będą rozdawać je mieszkańcom i zachęcać do jedności modlitewnej w intencji pokoju na świecie. 
Wierzymy mocno, że wspólna modlitwa i gest przekazania swojego różańca będzie nie tylko wyrazem solidarności z najbardziej potrzebującymi, ale także uproszeniem łask u Boga tak bardzo potrzebnych każdemu z nas. 
ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ !!