Parafialny kurs komputerowy

W dniu 16.10. o godz. 16:00 rozpoczął się Parafialny Kurs Komputerowy przeznaczony dla wszystkich chętnych, którzy chcą nauczyć się obsługi komputera, internetu oraz urządzeń mobilnych od podstaw. Pierwsze zajęcia odbyły się w wyremontowanej salce katechetycznej m.in. z inicjatywy Księdza Proboszcza, który wielokrotnie podkreślał, że miejsce jakim jest Kościół i jego otoczenie powinno służyć parafianom.  

Kurs ma formę w pełni nieodpłatną i do udziału zaproszeni zostali wszyscy, którzy chcą poznać podstawowe tajniki sprzętu komputerowego i internetu w taki sposób aby móc samodzielnie je obsługiwać. Pierwsze spotkanie było poświęcone ogólnej budowie komputera i uczestnicy poza otrzymanymi materiałami pomocniczymi samodzielnie praktykowali, natomiast już podczas kolejnych wiedza ta będzie sukcesywnie poszerzana tak, aby jej zwieńczeniem było otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia potwierdzającego nabycie stosownych umiejętności. 

Cieszy fakt, że po pierwszych zajęciach zainteresowanie udziałem w kursie wzrosło, niestety jednak z uwagi na nowe ograniczenia związanego z pandemią został on zawieszony, lecz liczymy na to, że wkrótce będziemy mogli kontynuować spotkania i pogłębiać wiedzę.

Wszelkie informacje w kwestii terminu kolejnych zajęć znajdą się w ogłoszeniach parafialnych.