Wielki Czwartek – Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa

Wielki Czwartek przypomina nam o Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Pan Jezus ustanowił Sakrament Kapłaństwa oraz Sakrament Eucharystii. Warto w tym dniu podziękować Chrystusowi, za to że tak bardzo blisko każdego z nas chce być, w małej Okruszynie Chleba.

Tegoroczne obchody Triduum Paschalnego są szczególne i wyjątkowe i to właśnie zmusza nas do refleksji nad naszym życiem nad darami jakie otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa, zatem czy jesteśmy gotowi jako chrześcijanie zrozumieć je i przyjąć te dary ufając w pełni Panu Jezusowi ? 

“To czyńcie na moją pamiątkę”   – powiedział Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy.

Dziękujmy również za kapłanów, których powołuje i nie zapomnijmy o modlitwie za nich, za przygotowujących się do kapłaństwa oraz prośmy o nowe, liczne i święte powołania do tej służby.

Drodzy Kapłani  !!

“Oko chrześcijanina widzi dalej – dostrzega wieczność” – mawiał Proboszcz z Ars. W tym szczególnym dniu kiedy rozpoczynamy święty czas Triduum Paschalnego, dziękujemy Bogu za ustanowienie Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Dziękujemy za naszych kapłanów, tych którzy napominają nas, abyśmy w pędzie XXI wieku zawsze pamiętali, że oko chrześcijanina patrzy przede wszystkim w kierunku wieczności.

Dziękujemy za to, że możemy doświadczać Jego Miłości w Sakramentach. Niech święci pokazują zawsze tą właściwą drogę do Jezusa. Niech On błogosławi Wam Drodzy Kapłani, obdarza wszelkimi łaskami, radością i pokojem. 

Parafianie