Niedziela Palmowa 05.04.2020

1. Dziś w liturgii Kościoła rozpoczyna się Wielki Tydzień. To w Nim dokonały się najważniejsze wydarzenia dla człowieka. Trzeba nam czynić refleksję nad naszym życiem i ostatecznym przeznaczeniem. Będzie nam w tym pomagała bardzo uroczysta i zawierająca szczególną treść Liturgia Wielkiego Tygodnia.

W tym roku nie będziemy mogli tego przeżywać w kościele, ale możemy łącząc się przez media przeżywać to w domu, koncentrując się tak jakbyśmy byli w kościele.

2. Ze względu na ograniczenia do 5 osób w dalszym ciągu prosimy, by na Mszach byli obecni, ci którzy zamówili intencję, pozostali mogą wejść, jeśli będą miejsca. Prosimy stosować się do wytycznych, abyśmy jako parafia nie ponieśli straty w postaci jakiegoś mandatu. Jeśli chodzi o spowiedź ze względu na ograniczenia ilościowe prosimy, aby osoby, które pragną skorzystać z sakramentu spowiedzi kontaktowały się telefonicznie z kapłanami w celu ustalenia dnia i godziny spowiedzi. Telefony są na stronie internetowej i w gablocie. W niebezpieczeństwie śmierci, każdy wzbudzając w sobie żal doskonały, otrzymuje odpuszczenie grzechów, jeśli sytuacja się poprawi należy wtedy wyznać grzechy przed kapłanem. Chorzy w domach mogą wzywać kapłanów tylko w niebezpieczeństwie śmierci jeśli nie są objęci kwarantanną.

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy i przy Bożym Grobie w Triduum Paschalne ze względu na ograniczenia będzie przebiegać według  porządku, który jest zamieszczony na stronie parafialnej i w gablocie. Prosimy przestrzegać tego, aby nie blokować, tych, którzy zechcą przyjść do kościoła. Oczywiście w kościele może być jednocześnie tylko 5 osób. Nie ma tu żadnych wyjątków.

Wyznaczona godzina jest początkiem adoracji. Po 15 minutach należy opuścić kościół, aby umożliwić adorację następnej grupie.!!!!!

Jeśli ktoś nie może adorować w wyznaczonych godzinach,może przyjść w piątek od 19 do 24.00 lub w sobotę od 17.00 do 19.00 – zachowując zasadę 5 osób w kościele.

W Wielki Czwartek zapraszamy na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej na godz. 18.00. Będziemy dziękować Bogu za ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Następnie  przeniesienie i Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00. 

W Wielki Piątek od godz. 8.00 adorujemy Jezusa w Ciemnicy do Liturgii Wielkiego Piątku, która rozpocznie się drogą krzyżową o godz. 17.30 a następnie Liturgia Słowa, Modlitwa Wiernych, Adoracja Krzyża, Komunia św. i przeniesienie Jezusa do Grobu, gdzie będziemy czuwać na modlitwie do godz. 24.00.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli od mięsa i 3 posiłki na dzień w tym 2 nie do syta.

W Wielką Sobotę adorujemy Jezusa przy Bożym Grobie od godz. 8.00 aż do Wigilii Paschalnej, która rozpocznie się o godz. 19.00. Nie ma poświęcenia pokarmów na stół świąteczny , czynimy to sami w domach. Modlitwa poświęcenia jest dostępna na stronie parafialnej.

W Niedzielę Zmartwychwstania Jezusa  o godz. 6.00 –  Rezurekcja bez procesji.

Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana z udziałem tylko 5 osób. Pozostałych prosimy, by łączyli się z nami przez transmisję w internecie albo w telewizji.                       

3. Baranki wielkanocne można nabyć przy wejściu do kaplicy adoracji.

4. W Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego.
Pragnę – powiedział Pan Jezus do św. Siostry Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego.  A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (…). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz. W każdym dniu najlepiej o godz. 15.00 odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia i modlitwy przypisane do danego dnia.

PLAN ADORACJI

  • Wielki Czwartek od 19.00 do 22.00

Jana Pawła II:
19.00 –  blok nr 26 – klatka I i II

19.15 – III i IV

19.30 –  blok nr 28-kl I i II

19.45 – kl. III i IV

20.00 – blok nr 30 -kl I i II

20.15 – kl. III i IV

20.30 – blok nr 32- kl. I i II

20.45 – kl. III i IV

21.00 – blok nr 34 – kl. I i II

21.15- kl. III i IV

21.30 – blok nr 36 – kl. I i II

21.45 – kl. III i IV

  • Wielki Piątek od 8.00 do 24.00

Kościuszki:
8.00 – blok nr 1 – kl. I i II

8.15 – kl. III,IV i V

8.30 – blok nr 1A – kl. I i II

8.45 – blok nr 2 – kl. I i II

9.00 – kl. III i IV

9.15 – blok nr 3 – kl I i II

9.30 – kl. III i IV

9.45 – blok nr 4 – kl. I i II

10.00 –  blok nr 5 – kl. I i II

10.15 – kl. III i IV

10.30 – blok nr 6 – kl. I i II

10.45 – blok nr 7 – kl. I i II

11.00 – kl. III i IV

11.15 – blok nr 9 – kl. I i II

11.30 – kl. III i IV

11.45 – blok nr 10

12.00 – blok nr 11 – kl. I i II

12.15 – kl. III i IV

12.30 – blok nr 12 -kl. I i II

12.45 – kl. III i IV

13.00 – kl. V i VI

13.15 – kl. VII i VIII

13.30 – blok nr 106 – I kl

13.45 – kl. II

14.00 – blok nr 108 – kl. I

14.15 – kl. II

14.30 –  blok nr 110

Szkolna:
14.45 – blok nr 1

15.00 – blok nr 2

15.15 – blok nr 3

 

15.30 – Kościuszki 13 i Żeromskiego

15.45 – Spółdzielcza I

16.00 – Spółdzielcza II

16.15 – Spółdzielcza – domy

16.30 – Korczaka i Zielona

16.45 – Konopnicka – parzyste

17.00 – Konopnicka – nieparzyste

17.15 – Mała

 

  • Wielka Sobota od 8.00 do 19.00

8.00 – Willowa

8.15 – Spacerowa

8.30 – Wczasowa

8.45 –  Kilińskiego od nr 19 do końca

9.00 – Szpitalna

9.15 – P. Skargi i Piwna

9.30 – Sosnowa i Witosa

9.45 – Zybury, Stawowa i Jagodowa

10.00 –  Wojska Polskiego – parzyste

10.15 – Wojska Polskiego – nieparzyste

10.30 – Tetmajera – parzyste

10.45 – Tetmajera – nieparzyste

11.00 – Orkana – parzyste

11.15 – Orkana – nieparzyste

11.30 – Kręta, Krucza, Sowia i Górska

11.45 – Podgórze – parzyste

12.00 – Podgórze – nieparzyste

12.15 – Sienkiewicza – parzyste

12.30 – Sienkiewicza – nieparzyste

12.45 – Olchowa

13.00 – Słoneczna – parzyste

13.15 – Słoneczna – nieparzyste

13.30 – Robotnicza

13.45 – Cicha, Boczna i Krótka

14.00 – Kilińskiego – parzyste

14.15 – Kilińskiego – nieparzyste

14.30 –  Kolejowa – parzyste

14.45 – Kolejowa – nieparzyste

15.00 – Zarzecze – parzyste

15.15 – Zarzecze – nieparzyste

15.30 – Dębowa i Nadole

15.45 – Łagockiego numery od 2 do 26

16.00 – Łagockiego numery od 28 do końca i ul. Stalowska

16.15 – Łagockiego numery od 1 do 37

16.30 – Łagockiego od 41 do 79

16.45 – Łagockiego od 81 do końca 

17.00 – Kościuszki 8