25 marca 2022 – Dzień Świętości Życia • Dzień poświęcenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi