Zakończenie roku 2022

Zakończenie roku 2022

  1. Ochrzczonych – 26 dzieci
  2. Sakrament małżeństwa – 10 par
  3. Zmarłych – 40 osób
  4. Chorzy – 43 osób
  5. I Komunia św. – 42 dzieci
  6. Bierzmowanych – 47 osób

Przy okazji kończącego się roku składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim moim współpracownikom : Ks. Piotrowi i Ks. Pawłowi, Panu Antoniemu i Panu Wojciechowi oraz Pani Joannie za prowadzenie scholii. W sposób szczególny dziękuję tym wszystkim Parafianom, którzy rozumieją co to znaczy troszczyć się o potrzeby parafii, w której żyjemy. Dziękuję za współpracę i życzliwość wielu Parafian, którzy bezinteresownie pomagają w różnych sprawach wykorzystując swoje talenty i umiejętności dla dobra całej naszej wspólnoty. Bóg zapłać tym, którzy składają ofiary na tacę i indywidualnie a także bezpośrednio na konto parafialne. Dziękuję tym, którzy  należą do wspólnot parafialnych i proszę innych do zaangażowania się na różnych płaszczyznach życia parafialnego. Dziękuję tym, którzy przez cały rok sprzątali i dekorowali świątynię, pracowali przy kościele, i w inny sposób włączali się w życie parafii. Liczę na dalszą współpracę i wzięcie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną. Bóg zapłać za prowadzenie strony parafialnej z czego mogą korzystać Parafianie.

Mamy świadomość, że ważniejsze są sprawy duszpasterskie, aby parafia żyła i się rozwijała, dlatego będziemy kontynuować działania zmierzające do rozwoju duchowego naszej wspólnoty. M.in. zapraszamy Parafian do tworzenia grup modlitewnych w każdej rodzinie, dzięki wspólnej modlitwie pokonamy wiele pokus i umocnimy więź z Bogiem.

W każdą niedzielę o godz. 16.00 zapraszamy wszystkich na  różaniec, który będzie prowadzony przez poszczególne wspólnoty istniejące w parafii,  w dni powszednie różaniec przed Mszą św. prowadzony przez Róże Różańcowe do piątku a w sobotę zapraszamy do modlitwy dzieci przygotowujące się do I komunii św. i młodzież od klasy 6 do 8 w ramach przygotowań do sakramentu bierzmowania, o godz. 20.30 różaniec prowadzony w kaplicy Adoracji. Trwa nieustana Adoracja Pana Jezusa w Kaplicy Adoracji, dziękujemy wszystkim, którzy dbają o to, żeby Jezus nie był sam. W każdy I czwartek miesiąca i z soboty na niedzielę, adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą noc. W I Sobotę miesiąca po Mszy rannej różaniec męski ulicami naszego miasta a wieczorem Nabożeństwo I Sobót Miesiąca.  Zachęcamy, by włączyć się w te działania a na pewno zobaczymy owoce naszej modlitwy.

Podsumowanie 5-lecia posługi duszpasterskiej Ks. Proboszcza.

Na początku pragnę wyrazić wdzięczność Bogu za Jego wolę, abym posługiwał w tej Wspólnocie jako Proboszcz, następnie wszystkim Parafianom dziękuję za współpracę na różnych poziomach działalności duszpasterskiej i troski o dobra materialne.

W ciągu tych pięciu lat powstała i funkcjonuje Schola Parafialna, dzięki pomocy wikariuszy byłych i obecnych a także dzięki zaangażowaniu osób świeckich.

Następnie do istnienia został powołany Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II, który promuje i stara się żyć nauczaniem św. Jana Pawła II, pomaga w różnych sprawach duszpasterskich i materialnych.

Powstała Wspólnota św. Joanny Beretty Molla, która spotyka się raz w miesiącu modląc się w intencjach obrony życia nienarodzonych a także modli się za rodziny, aby wychowały dzieci po katolicku. Obejmuje modlitwą również osoby, które dokonały zabicia dzieci w łonie matki i wszystkich, którzy w tym brali udział, aby nawróciły się i pojednały z Bogiem.

Powstała również wspólnota Totus Tuus, należą do niej osoby, które całkowicie oddały swoje życie Maryi i starają się upodabniać w życiu do Maryi. Co miesiąc są spotkania formacyjne, aby poznawać, czego sobie Maryja życzy od swoich dzieci.

Od ponad dwóch lat istnieje Kaplica Adoracji, która jest otwarta codziennie od 7.30 do 22.00 w niedzielę od 13.00 do 22.00. W każdy I czwartek miesiąca odbywa się Adoracja całodobowa a od rozpoczęcia wojny na Ukrainie również w każdą sobotę całonocna Adoracja. Bóg zapłać wszystkim za nawiedzanie tej kaplicy, w której jest obecny Bóg i czeka na nas, aby hojnie obdzielać łaskami.

W każdą I sobotę miesiąca w nasze świątyni po Mszy św. wieczornej praktykujemy Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca zgodnie z polecenie Matki Bożej. Najważniejsza jest intencja wynagradzająca w tym dniu, przyjęcie Komunii św. spowiedź może być wcześniej, odmówienie cząstki różańca i przez 15 minut rozważanie tajemnic różańcowych.

Od maja do października 13 dnia miesiąca odbywają się procesje Fatimskie wokół kościoła.

 Od tego roku rozpoczęliśmy procesje modlitewno- pokutne ulicami naszego miasta, modląc się w ważnych intencjach osobistych, parafialnych i tej społeczności.

Ponad rok praktykujemy Różaniec Męski ulicami Nowej Dęby, dając świadectwo wiary i miłości do Boga i uczymy się jako mężczyźni brać odpowiedzialność za swoje rodziny i Parafie.

Na początku była próba prowadzenia katechez dla dorosłych, z powodu małego zainteresowania ta grupa przekształciła się we wspólnotę, , która rozważa Ewangelię z najbliższej niedzieli metodą  Lectio Divina.

Dziękuję wszystkim wspólnotom za zaangażowanie na różnych polach działalności duszpasterskiej.

W sprawach materialnych w ciągu tych lat zostały wykonane następujące prace:

– założenie ogrzewania gazowego w kościele,

– zainstalowanie przyłącza gazu i wody w kościele,

– remont generalny wewnątrz całej plebanii,

– dokończenie ogrodzenia placu kościelnego od strony dzwonnicy,

– instalacja organ piszczałkowych  sprowadzonych z Liverpoolu,

– wymiana drzwi zewnętrznych w kościele,

– wymiana okien w piwnicy kościoła,

– uporządkowanie placu przy kościele, wycięcie drzew, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi i infrastruktury przy kościele i zasadzenie nowych drzew i krzewów,

– modernizacja nagłośnienia w kościele i na zewnątrz,

– malowanie ogrodzenia wokół kościoła i daszków muru,

– wymiana oświetlenia w kościele,

– malowanie wnętrza kościoła.

 To wszystko zasługa wszystkich Ofiarodawców i Dobrodziejów naszej parafii, za co składam serdeczne Bóg zapłać!

Zamierzenia na nowy rok :

– remont muru, na którym są stacje Drogi Krzyżowej i Tajemnice Różańcowe,

– remont schodów zewnętrznych przy kościele

–  przywrócenie pierwotnego kształtu wieży kościelnej.

Z pomocą Pana Boga i wiernych naszej parafii jest możliwe, że te zamierzenia zrealizujemy.

Na Nowy Rok Wasi Duszpasterze składają Wam najpiękniejsze życzenia. Niech Bóg pomnaża Waszą wiarę, nadzieję i miłość. Niech was obdarza pokojem, radością i mądrością w dokonywaniu właściwych wyborów. Wasze serca niech będą wolne od lęku przed różnymi niebezpieczeństwami. Bóg jest naszym najlepszym Ojcem i wie czego nam potrzeba. My oddajmy Mu cześć i chwalę.  Niech Maryja  Nasza Królowa prowadzi Was do Jezusa , który jest obecny w Eucharystii na Mszy św. i w Kaplicy Adoracji.

Szczęść Boże w Nowym Roku 2023 !