II Niedziela Wielkiego Postu 13.03.2022

1. W okresie Wielkiego Postu:

  • w niedziele zapraszamy na Gorzkie Żale i kazania pasyjne – o godz. 16.00,
  • w piątki na Drogę Krzyżową – o godz. 17.30.

Za uczestnictwo w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny po spełnieniu zwykłych warunków.

Rozpoczynamy dziś Rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez ks. Jacka Beksińskiego – wieloletniego Ojca Duchownego w naszym Seminarium Duchowym, doświadczonego Duszpasterza i pełniącego również funkcję Egzorcysty Diecezjalnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Ojcu Rekolekcjoniście i wszystkich, którzy wezmą w nich udział o jak największe owoce duchowe.

Dziś zbiórka do skarbony na pomoc misjonarzom.

W sobotę obchodzimy Uroczystość św. Józefa.

2. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła przez Parafian z ul. Jana Pawła II 36 z I i II klatki a  w tym tygodniu prosimy Parafian z ul. Jana Pawła II 36  z III i IV klatki.

3. Trwają w naszej wspólnocie katechezy neokatechumenalne prowadzone przez katechistów wraz z księdzem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do salki na plebani o godz. 18.45 we wtorek i piątek. 

4. We wtorek spotkanie w ramach przygotowań do sakramentu bierzmowania – klasy ósme – grupa III o godz. 18.00 Msza św. a po zakończeniu spotkanie. Spotkania odbywają się na plebanii.

5. Dziękujemy Róży Podwyższenia Krzyża za prowadzenie różańca w ubiegłym tygodniu i prosimy w tym tygodniu Różę Miłosierdzia Bożego.

6. O godzinie 18.00 w salce na plebanii odbywa się kurs przedmałżeński dla narzeczonych, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

7. W związku z wojną na Ukrainie zachęcamy wiernych do wytrwałej modlitwy o pokój na Ukrainie i w naszej Ojczyźnie a także o nawrócenie dla grzeszników. Módlmy się w domach całymi rodzinami a także w kościele, szczególnie w Kaplicy Adoracji, gdzie jest obecny Bóg Wszechmogący.

Do czasu zakończenia działań wojennych będziemy w naszym kościele adorować Pana Jezusa przez całą noc z soboty na niedzielę od 19.00 do 7.00 rano. Jeśli będzie mało chętnych adoracja będzie kontynuowana w Kaplicy. W godzinach od 21.00 do 23.00 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

W kościele Podwyższenia Krzyża o godz. 15.00 kontynuowana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju.

8. Społeczność Miasta i Gminy Nowa Dęba od chwili rozpoczęcia konfliktu zbrojnego aktywnie pomaga Ukrainie włączając się w różne akcje pomocowe. Jak wiemy od wielu lat nowodębianie pomagali Polakom na Kresach. Szczególnie teraz o taką pomoc zwrócił się do nas Przyjaciel Nowej Dęby Ks. Michał Bajcar, który pozostał w Ukrainie wraz z grupą Polaków oraz Ukraińców. Potrzeby są ogromne, stąd zwracamy się z serdeczną prośbą do mieszkańców w tym naszych Parafian o przekazanie darów, które w najbliższym czasie trafią na Ukrainę do konkretnej parafii. Pełna lista potrzeb zamieszczona jest w gablocie oraz na parafialnej stronie internetowej kliknij LISTA POTRZEB. Dary z przeznaczeniem dla tej parafii będziemy zbierać do najbliższego czwartku włącznie tj. do 17.03. Można je składać w naszej świątyni, dlatego prosimy w miarę możliwości aby przynosić je w pudełkach. Również można przekazywać je w sklepach do specjalnie przygotowanych koszyków oraz do punktów wyznaczonych przez Urząd Miasta, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej Urzędu – kliknij PUNKTY.

W piątek trafią one do punktu zbiorczego z którego zostaną przetransportowane do parafii Ks. Bajcara na Ukrainę. Informacje na temat potrzeb można uzyskać od koordynatora zbiórki w imieniu naszej parafii pod nr tel. 539434615, w punktach zbiórek wyznaczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie lub od wolontariuszy, którzy w najbliższych dniach będą zbierać dary w sklepach. Osoby, które w inny sposób niekoniecznie materialny chcą włączyć się w pomoc również proszone są o kontakt na podany numer telefonu.