Uroczystości pogrzebowe Ks. Prałata Dr Mieczysława Wolanina

W czwartek 9 grudnia odbyło się ostatnie pożegnanie Ks. Prałata Mieczysława Wolanina. Trudno w kilku słowach wyrazić żal jaki dotknął naszą wspólnotę parafialną, jednak jesteśmy przekonani, że Ksiądz Mieczysław swoją pracą i postawą kapłańską pozostawił trwały ślad w pamięci wiernych. 

Śp. Ks. Mieczysław Wolanin

Dziękujemy Bogu za dar Ks Prałata dla tej wspólnoty, w której duszpasterzował 36 lat. W ciągu tych lat nie szczędził sił, aby dbać o sprawy duchowe i materialne tej Parafii. Powołał do istnienia wiele wspólnot, które do dziś ożywiają naszą wspólnotę. Podejmował wiele inicjatyw zmierzających do tego, aby głoszenie Słowa i udzielanie sakramentów było bardziej skuteczne. Dowodem na to były powołania z naszej wspólnoty zarówno do kapłaństwa jak i do zakonu. Troszczył się o dzieci, młodzież i dorosłych poprzez spotkania w szkole na katechezie i w parafii przygotowując do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Posługiwał również w szpitalu przez wiele lat jako kapelan. Dziełem jego życia było niewątpliwie wybudowanie nowej świątyni a następnie wyposażenie jej wewnątrz i na zewnątrz. Wybudowanie okazałej dzwonnicy i uporządkowanie placu przy kościele a także rozbudowanie plebani. Wyposażył świątynię w piękne witraże świętych i błogosławionych i zatroszczył się, aby ci święci byli obecni w tej świątyni przez relikwie. Pod koniec swojej posługi jako proboszcz ks. Prałat wyraził zgodę na sprowadzenie organów z Liverpoolu, które obecnie zostały odnowione, dostosowane do naszego chóru i mamy nadzieję, że niedługo zaczną zachwycać nas swoim brzmieniem. Ks. Prałat znaczne własne środki przeznaczył na ten cel.

Pragnę podziękować wszystkim Parafianom za współpracę przez te wszystkie lata, kiedy Pasterzem tej wspólnoty był Ks Mieczysław. To dzięki Wam mógł te dzieła duchowe i materialne realizować. Przez ostatnie 5 lat Ks Prałat zmagał się z chorobą nowotworową i znosił ją bardzo mężnie. W ty miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w tych trudnych momentach. Dziękuję lekarzowi rodzinnemu oraz lekarzom i pielęgniarkom ze Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie i ze Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. W sposób szczególny dziękuję siostrom i braciom, którzy w ostatnim czasie sprawowali opiekę nad księdzem Mieczysławem zarówno od strony medycznej jak i po prostu, żeby być i czuwać w dzień i w nocy. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi obfitymi łaskami.

W końcu pragnę wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy pomogli przy Uroczystościach pogrzebowych w dniach 8-9 grudnia.

Dziękuję wszystkim za pomoc w rożnych wymiarach. Wdzięczność wyrażam władzom samorządowym na czele z Panem Burmistrzem I Panem Starostą, Druhom Strażakom za pilnowanie porządku na parkingach i w czasie przemarszu, Policji z Nowej Dęby i Tarnobrzega za zabezpieczenie trasy konduktu, Dyrektorom Szkół należących do naszej Parafii i delegacjom z tychże Szkół uczniów i nauczycieli. Dziękuję księżom Wikariuszom, Ministrantom, Panu Kościelnemu i Panu Organiście, Paniom, które przygotowały posiłek w Restauracji Dębianka i na plebani. Dziękuję wszystkim, którzy w czymkolwiek pomogli – Bóg zapłać. Do Parafii napłynęły kondolencje od wielu osób z Polski i za granicy. Na koniec jako wspólnota parafialna wyrażamy głębokie współczucie najbliższej rodzinie Ks Mieczysława na czele z ks. Andrzejem – bratem. Ufamy, że za dzieła, które dokonał Ks Prałat Bóg zaprosi Go do mieszkania w niebie, aby na zawsze wychwalał Stwórcę i wpatrywał się w Jego oblicze.

Za Ks. Mieczysława zostały zamówione Msze św. od osób i instytucji. Zostaną one odprawione w naszej świątyni w ciągu zbliżającego się nowego roku w poszczególne niedziele a także w miesiącu marcu zostanie odprawiona gregorianka. Terminy odprawienia tych Mszy św. znajdują się w gablocie i na stronie https://parafiamatkibozej.com.pl/2021/12/11/msze-swiete-za-ks-mieczyslawa-wolanina/.

Dobry Jezu a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie !

Ks. Proboszcz Henryk Król