WAŻNY KOMUNIKAT !

KOMUNIKAT DLA WIERNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH
1. Parkingi przy kościele p.w. MBKP w Nowej Dębie oraz przy budynku katechetycznym będą ZAMKNIĘTE w dniu 09.12.2021 r.
2. Prosimy o nieparkowanie pojazdów na parkingu przy kościele począwszy od godz. 8:00 dnia 09.12.2021 r. z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej organizacji ruchu.
3. Wiernych z terenu Nowej Dęby uprzejmie prosimy o przybycie na uroczystości pogrzebowe PIESZO (bez pojazdów) z uwagi na brak możliwości parkowania pojazdów na parkingach przy kościele.
4. Wierni spoza Nowej Dęby przybywający na uroczystości proszeni są o parkowanie pojazdów na parkingu przy basenie (SOSIR ul. Kościuszki) lub przy wjeździe w kierunku zalewu (ul. Kościuszki), względnie w miejscach do tego wyznaczonych.
5. Wierni przybywający do świątyni na uroczystości proszeni są o BEZWGLĘDNE zastosowanie się do zaleceń osób kierujących, służby porządkowej itp.
6. Orszak pogrzebowy będzie przemieszczał się na cmentarz PIESZO ul. Ks. Łagockiego – ul. Kościuszki w kierunku cmentarza, stąd też uprzejmie prosimy o BEZWGLĘDNE zastosowanie się do zaleceń osób kierujących., służby porządkowej itp.