Adopcja serca w naszej parafii

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że Rycerze Zakonu Św. Jana Pawła II skupieni w chorągwi przy naszej parafii włączyli się w akcję “Adopcji Serca” organizowaną przez Siostry Misjonarki Św. Piotra Klawera i obecnie otrzymali pod opiekę duchową i materialną cudowną uroczą dziewczynkę z Wysp Zielonego Przylądka Delciani Garcia Gonçalves pochodzącą z ubogiej rodziny.
“Nie słowa a czyny”, zatem wzorem naszego Wielkiego Rodaka Św. Jana Pawła II, który doświadczenie posługi ubogim i cierpiącym przełożył na rewolucyjną encyklikę “Dives in misericordia”, który pisał:
“(…) objawiając: miłość – miłosierdzie Boga, równocześnie stawiał ludziom wymaganie, aby w życiu swoim kierowali się miłością i miłosierdziem. Wymaganie to stanowi sam rdzeń orędzia mesjańskiego, sam rdzeń etosu Ewangelii. Mistrz daje temu wyraz zarówno w postaci przykazania, o którym mówi, że jest „największe” (Mt 22, 38), jak też w postaci błogosławieństwa, kiedy w kazaniu na górze głosi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)(…)”.
Kierując się tymi słowami, jak też słowami Papieża Franciszka, który mówił, że:
“nie chce, żeby troska nad ubogimi była tylko deklarowana, chce – żeby była realizowana w czynie. Nie chce, żeby ograniczała się do jednego dnia – chce, żeby ogarniała całe życie. Nie chce, żeby to był doraźny gest, który ma uspokoić sumienie – chce żeby sumienie chrześcijanina było cały czas niespokojne. Tak długo – jak długo będą ubodzy i jak długo będą potrzebować pomocy. „To nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może się uchylić”.
Zatem Rycerze Św. Jana Pawła II  działający przy naszej parafii stając w świetle tych wyzwań włączyli się całym sercem w to piękne dzieło wspierając duchowo i materialnie swoją podopieczną.
“Adoptowane serduszko” Delciani Garcia Goncalves urodziła się 27 sierpnia 2014 roku. Pochodzi z Wysp Zielonego Przylądka (Cabo Verde) i mieszka w miejscowości Chan d’Ouoro na wyspie Santiago. Jej rodzice to Sonia Claudia Garcia Tavares i Odiar de Jesus Moreira Goncalves. Ma jednego brata. Obecnie uczęszcza do 4 klasy szkoły podstawowej. Jest ochrzczona i chodzi na katechezę. Jej rodzina żyje w bardzo ubogich warunkach. Zielony Przylądek to kraj bardzo ubogi ze względu na swoje położenie geograficzne i na surowe warunki klimatyczne.
Osoby indywidualne lub wspólnoty zainteresowane włączeniem się w dzieło “Adopcji Serca” proszone są o kontakt z Rycerzami Św. Jana Pawła II z chorągwi przy naszej parafii.  
Zdjęcia: Siostry Misjonarki Św. Piotra Klawera