Nowa kropielnica w świątyni

W naszej świątyni została zamontowana nowa kropielnica z wodą święconą, która spełnia wymogi sanitarne. Kropielnica została sfinansowana przez Członków Wspólnoty Modlitewnej TOTUS TUUS, która działa przy naszej parafii.

Bezdotykowy dozownik w jaki wyposażona jest kropielnica zapewnia najwyższą higienę przy korzystaniu z Wody Święconej w Kościele, ponadto kropielnica posiada ociekacz zakończony zbiorniczkiem na wodę, która nie trafi na ręce wiernych. Wystarczy podłożyć dłonie, aby krople wody święconej trafiły na ręce osoby korzystającej z kropielnicy, gdyż urządzenie wyposażone jest w czujnik sterujący dozownikiem. 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za zaangażowanie członków wspólnoty i dbanie o rozwój naszej parafii nawet w tak trudnym czasie jakim jest okres pandemii ! 

Foto: https://delectio.pl/