MĘSKI RÓŻANIEC-ZAPRASZAMY

Rada Rycerzy Kolumba jako organizator oraz Chorągiew Rycerzy Św. Jana Pawła tym samym członkowie wspólnot mężczyzn działających przy naszej Parafii pragną zaprosić wszystkich mężczyzn do wspólnego różańca, który w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 20:30 odmawiany jest w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Nasz Wielki Polak Św. Jan Paweł II tak nauczał w kontekście odmawiania “Różańca” cyt.:

(…) Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i naszym pokojem. Różaniec jest modlitwą pokoju także ze względu na owoce miłości miłosiernej, jakie rodzi.
Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumieć się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego. (…)

Zachęcamy do licznego udziału mężczyzn w tym wydarzeniu !