10-lecie ZAKONU RYCERZY ŚW. JANA PAWŁA II

10-lecie ZAKONU RYCERZY ŚW. JANA PAWŁA II

Dziesięć lat temu, 14 stycznia 2011 r. ówcześnie panujący Papież Benedykt XVI ogłosił datę beatyfikacji naszego Patrona Jana Pawła Wielkiego. Ten dzień stał się impulsem dla niewielu mężczyzn na Świętej Warmii i Warszawie, aby swą wątłą, raczkującą wspólnotę braterską wzmocnić Wielkim Patronem.
Jeszcze w styczniu 2011 w podziemiach Katedry Warszawsko – Praskiej pw. Św. Floriana i Michała Archanioła, za zgodą i pełną aprobatą ówczesnego Ordynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej Jego Ekscelencji ks. abpa Henryka Hosera SAC, w obecności ówczesnego proboszcza katedry ks. Marka Solarczyka (dzisiaj już Biskupa Radomskiego) – odbyły się pierwsze ślubowania rycerskie, Rycerzy Wiary. 
Taki był początek… Dzisiaj po dziesięciu latach zmagań bardzo wielu Braci Rycerzy, możemy zobaczyć pierwsze, jeszcze bardzo niedojrzałe owoce naszej wspólnej pracy. 
Zachęcam – dzisiaj szczególnie mocno – wszystkich Braci Rycerzy do żarliwej modlitwy za Zakon Rycerzy Jana Pawła II, jego rozwój i stawanie się coraz doskonalszym narzędziem, dobrej formacji katolickich mężczyzn. 
Czcigodnych Ojców Kapelanów proszę również o modlitwę w intencji tego ciągle “świeżego” dzieła. 
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego – kliknij poniższy obrazek w celu odtworzenia filmu: 
Vivat Jesus! Totus Tuus! 
br. Krzysztof Andrzej Wąsowski 
Rycerz Matki Bożej Zwycięskiej 
Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II