KOMUNIKAT PRZED OKRESEM ŚWIĄTECZNYM

Drodzy Parafianie !

W trosce o dobro wiernych i całej wspólnoty parafialnej w szczególności w aspekcie zbliżających się uroczystości Świąt Bożego Narodzenia, które odbędą się w naszej świątyni, pragniemy przypomnieć o obowiązujących w tym zakresie wymogach sanitarnych, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Uprzejmie prosimy o zrozumienie i zastosowanie się do poniższych zapisów, aby każdy wierny miał możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej:

1. ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH:

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

  • w kościele (…)

Ważne ! 

  1. W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
  2. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

2. UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE:

W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

Wskazane przepisy w chwili obecnej obowiązują do dnia  17 stycznia 2021 r.