Dzień Skupienia Wspólnot Krwi Chrystusa

W dniu 10.10.2020r. w Parafii Matki Bożej Królowej Polski odbył się Dzień Skupienia dla Wspólnot Krwi Chrystusa z całej naszej diecezji. Spotkanie rozpoczęło się od powitania Gości przez ks. Proboszcza. Następnie s. Krystyna Kusak ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa z Częstochowy wygłosiła konferencję na temat Duchowości Wspólnot Krwi Chrystusa, dając świadectwo swojej ofiarnej posługi w tym dziele umacniania już istniejących wspólnot i zakładania nowych. Po konferencji odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez ks. Proboszcza.

Spotkanie zakończyło się w kościele Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. Proboszcza i przy czynnym zaangażowaniu osób ze wspólnot z poszczególnych parafii. Po Mszy św. wszyscy spotkaliśmy się w salce na plebani, gdzie spożyliśmy posiłek a później przemówił ks. Krzysztof Surowaniec – Moderator Wspólnot Krwi Chrystusa w Podregionie Zamojskim, do którego należą wspólnoty z naszej diecezji. Były również piękne świadectwa osób jak bycie w tych wspólnotach zmieniło ich życie i zbliżyli się do Boga. Bóg zapłać wszystkim za obecność, wspólną modlitwę i wszelką pomoc.

Galeria zdjęć autorstwa ks. Roberta Capała poniżej:

Spotkanie Wspólnot Krwi Chrystusa podregionu zamojskiego