Zostań Rycerzem Zakonu Jana Pawła II

Pragniemy z racji obchodów 100 – lecia urodzin Św. Jana Pawła II powołać do istnienia nową wspólnotę, do której zaproszeni są mężczyźni bez względu na wiek pod nazwą „ Zakon Rycerzy Jana Pawła II”.

RYCERZ JANA PAWŁA II to mężczyzna:

wierny

nauce Kościoła Rzymsko-Katolickiego, wchodzący w duchowość św. Jana Pawła II, pogłębiający znajomość Jego nauczania oraz swoje powołanie i formację duchową.

miłosierny

pochylający się nad potrzebującymi i chcący wspierać słabych i potrzebujących.

jednoznaczny

chroniący życie od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, wierny rodzinie w jej tradycyjnym rozumieniu.

solidarny

wpierający w potrzebie Braci i służący im pomocą.

braterski

zyskujący wielu konfratrów, którzy stają się dla Niego drugą rodziną.

patriota

dla którego: BÓG, HONOR i OJCZYZNA są wciąż żywymi wartościami.

Jeżeli takim mężczyzną się czujesz, to przeczytaj warunki przyjęcia do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II – kliknij link: https://rycerzejp2.com.pl/zostan-jednym-z-nas/
Można zgłaszać swoją chęć przynależności w zakrystii po Mszach lub do brata Wojciecha pod nr telefonu 608 383 180. Więcej o tej wspólnocie możemy dowiedzieć się na stronie: https://rycerzejp2.com.pl/.
WSTĄP DO WSPÓLNOTY  !