Zakończenie Misji Świętych

W niedzielę 13.09. zgodnie z programem Misji Świętych odbyło się uroczyste zakończenie trwających od 6 września Misji Świętych, które prowadzili Ks. dr Sławomir Płusa wraz z przedstawicielami Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Dobrego Łotra z Radomia. Wieczór Chwały wraz z modlitwą uwielbienia za dar zbawienia i dar Misji Świętych oraz modlitwą o wylanie Ducha Świętego na całe miasto, które zakończyła procesja do kościoła parafialnego były podsumowaniem tych misji. 

Na wieczornej Mszy Świętej zgromadzeni wierni byli świadkami podpisania “Aktu Zakończenia Misji Parafialnych”, który zawiera m.in. podsumowanie tego wydarzenia a w którym czytamy:

(…) Wsłuchiwaliśmy się w słowo Boże, które rozbrzmiewało w kościele parafialnym podczas Eucharystii. W sposób szczególny spojrzeliśmy na nasze życie w świetle Bożego Dzieła Odkupienia przyjmując na nowo dar wylania Ducha Świętego w dniu zakończenia Misji. W ten sposób przyjmowaliśmy na nowo prawdę o tym, że jako chrześcijanie jesteśmy zrodzeni z Ducha Świętego.

Swoje spotkanie misyjne przeżywały dzieci i młodzież, małżonkowie i rodzice. Na parafialnym cmentarzu zanosiliśmy modlitwy w intencji zmarłych oraz pochyliliśmy się nad rzeczami ostatecznymi człowieka. Uwielbialiśmy Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii, dziękowaliśmy za Kapłaństwo i Eucharystię oraz prosiliśmy o nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, misyjnego oraz do ewangelizacji z naszej parafii. W czasie adoracji daliśmy też okazję bycia blisko Jezusa Eucharystycznego tym, którzy z różnych powodów nie mogą przystępować do sakramentów, zwłaszcza żyjącym w związkach niesakramentalnych. W duchu ekspiacji przepraszaliśmy Chrystusa Ukrzyżowanego za grzechy nasze i całego świata, biorąc udział w adoracji krzyża. Uwielbiając Boga za dar Maryi i zawierzając Jej całą parafię, pamiętaliśmy o ludziach chorych i cierpiących.(…)

Był to piękny czas dla wielu parafian i tych, którzy chcieli być bliżej Boga i zrozumieć istotę modlitwy, wiary, darów oraz łask jakie możemy otrzymać od Ducha Świętego poprzez stawiennictwo Maryi. Dla wielu był to czas odnowienia, ale również zadumy nad swoich dotychczasowym życiem. 

Zdaniem wielu parafian będzie nam brakowało wspaniałych lekcji Ks.dr Sławomira Płusa, jak i świadectw Sióstr i Braci ze Szkoły Nowej Ewangelizacji, jednakże należy zadać sobie pytanie czy dobrze wsłuchaliśmy się w głoszone do nas słowo i wykorzystaliśmy jako wierni ten czas na naprawę swojego życia i przybliżenie do Boga ? Czy zdajemy sobie sprawę z łask jakie możemy otrzymać od Ducha Świętego ?

Zapewne na te pytania każdy odpowie sobie we własnym sumieniu, jednakże nie ulega wątpliwości, że czas Misji Świętych był pięknym okresem w życiu każdego parafianina.  

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji Misji Świętych. 

Poniżej galeria zdjęć: