Poświęcenie Krzyża Misyjnego

12.09. w przedostatni dzień Misji Świętych odbyło się poświęcenie zainstalowanego Krzyża Misyjnego. Uroczystość poświęcenia Krzyża Misyjnego poprzedziła Msza Święta koncelebrowana przez Ks. dr Sławomira Płusę w czasie której nastąpiło odnowienie Sakramentu Małżeństwa.  

Należy zaznaczyć, że wymownym znakiem każdych Misji Świętych jest Krzyż Misyjny, który stoi najczęściej obok świątyni, jako znak nawrócenia i odnowy wiary wspólnoty parafialnej. Przy naszej świątyni został zainstalowany nowy Krzyż Misyjny wykonany przez parafianina, który zawiera daty pierwszych Misji Świętych organizowanych w naszej wspólnocie parafialnej i tych ostatnich.

Poświęcenia Krzyża Misyjnego dokonał Ks dr. Sławomir Płusa. 

Poniżej galeria zdjęć z tego wydarzenia: