Nowa Rada Rycerzy Kolumba w Nowej Dębie

Nowa Rada Rycerzy Kolumba w Nowej Dębie, której Wielkim Rycerzem został wybrany Stanisław Hałka. 

Warto przypomnieć, że rady lokalne są podstawowymi komórkami organizacyjnymi Rycerzy Kolumba. Większość z nich mieści się przy parafiach, aczkolwiek niektóre mają swoje własne, niezwiązane z parafiami siedziby. Każda rada lokalna działa w obrębie swojej własnej społeczności na rzecz lokalnych potrzeb zgodnie z zasadami Zakonu.

Galeria zdjęć z tego wydarzenia autorstwa Grzegorza Jęczmyka: