Nowa Rada Rycerzy Kolumba w Nowej Dębie

Nowa Rada Rycerzy Kolumba w Nowej Dębie, której Wielkim Rycerzem został wybrany Stanisław Hałka.  Warto przypomnieć, że rady lokalne są podstawowymi komórkami organizacyjnymi Rycerzy Kolumba. Większość z nich mieści się przy parafiach, aczkolwiek niektóre mają swoje własne, niezwiązane z parafiami siedziby. Każda rada lokalna działa w obrębie swojej własnej społeczności na rzecz lokalnych potrzeb zgodnie

Tydzień Św. Krzysztofa

Święty Krzysztof jest patronem kierowców i podróżujących oraz jednym z tych świętych, o których niewiele wiemy, większość informacji czerpiemy z podań i legend. Z pewnością był on jednak postacią historyczną. Od 1934 r. rozpowszechnia się zwyczaj święcenia samochodów czy motocykli przed nowym sezonem turystycznym lub w dzień św. Krzysztofa. Nie ma co ukrywać, że człowiek

XVI Niedziela zwykła 19.07.2020

1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w środę święto św. Mari Magdaleny, w czwartek święto św. Brygidy – Patronki Europy, w piątek św. Kingi, w sobotę święto św. Jakuba – jest to jednocześnie dzień imienin Pasterza naszej diecezji Ks. Biskupa Krzysztofa – pamiętamy o Nim w naszych modlitwach. 2. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła

Witamy Księdza Roberta!

12 lipca w naszej parafii był nie tylko dniem pożegnania Księdza Marka Drwiła odchodzącego do nowej parafii, ale również powitania Księdza Roberta Capała, który decyzją Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza przyszedł do nas z Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Łagowie.  Pragniemy serdecznie powitać Księdza Roberta i zapewnić, że będziemy starać się wspierać na jego drodze

Pożegnanie Księdza Marka

12 lipca uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, która była zwieńczeniem posługi kapłańskiej w naszej parafii przez ks. Marka Drwiła. Bezsprzecznie dla wielu parafian była to smutna chwila, gdyż ks. Marek jako wikariusz spędził z nami 4 lata swojej drogi kapłańskiej. W imieniu wszystkich parafian podziękowania za wieloletnią posługę złożyli przedstawiciele grup parafialnych, a Ksiądz Proboszcz Henryk

Jubileusz Ruchu Rodzin Nazaretańskich

  W dniu 20 czerwca w naszej parafii przeżywaliśmy 25 lat istnienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich, grupy parafialnej, której członkowie są wpatrzeni we wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pragną oni naśladować jej świętość, która realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie. To wielkie święto było przezywane jako dzień skupienia, w którym uczestniczyły