Renowacja wieżyczki

Z inicjatywy Rycerzy Kolumba działających przy naszej parafii i przy ich czynnym udziale, dokonano odnowienia “wieżyczki” z figurą Matki Bożej, która mieści się na dziedzińcu przy świątyni.

Drewniana wieżyczka wymagała niezbędnej konserwacji, stąd korzystając z chwili wolnego czasu “Rycerze” przeprowadzili niezbędne prace konserwatorskie.

Foto: Grzegorz Jęczmyk