CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ … ALLELUJA !

Drodzy Parafianie !

“Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę nie, lecz będę żył. Pan okazał swą moc.”

Zwyciężył śmierć i daje nam życie. Czyni to z miłości do nas. Jego zmartwychwstanie to znak nadziei w tych trudnych czasach. Razem z niewiastami i Apostołami Piotrem i Janem biegniemy i my, aby ogłosić światu tę radosną nowinę, światu pogrążonemu w smutku i żałobie z powodu pandemii. Wierzymy, że Zmartwychwstały Chrystus przyniesie nam odrodzenie duchowe, napełni wszystkich pokojem i wiarą , da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością spojrzeć w przyszłość. Niech pusty grób będzie dla nas drogowskazem każdego dnia.

Radosnego Alleluja !

Ks. Henryk Król

Proboszcz