V Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020

1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła przez Parafian z ul. Kościuszki 1 z I klatki  i na najbliższy czas odwołujemy sprzątanie.

2. Na stoliku do nabycia prasa katolicka i baranki wielkanocne.

3. W związku epidemią w dalszym ciągu na Mszy św. może być tylko 5 osób – prosimy, aby dać możliwość osobom, które zamówiły intencję. W kaplicy adoracji może być również 5 osób i nastąpiła zmiana dotycząca pogrzebów. Pozostała tylko ostatnia stacja na cmentarzu, gdzie może być 5 osób, z rodziną ustala się termin Mszy św. pogrzebowej w kościele na której może  być 5 osób. Nie możemy gromadzić się na modlitwach za zmarłych w kaplicach czy domach oprócz rodziny.

Jeśli chodzi o spowiedź ze względu na ograniczenia ilościowe prosimy, aby osoby, które pragną skorzystać z sakramentu spowiedzi kontaktowały się telefonicznie z kapłanami w celu ustalenia dnia i godziny spowiedzi. Telefony są na stronie internetowej i w gablocie. Nie odkładajmy na ostatnią chwilę, bo może wtedy nie być możliwości. Jesteśmy do dyspozycji od  poniedziałku do soboty – godzina do ustalenia. W niebezpieczeństwie śmierci, każdy wzbudzając w sobie żal doskonały, otrzymuje odpuszczenie grzechów, jeśli sytuacja się poprawi należy wtedy wyznać grzechy przed kapłanem.

Chorzy w domach mogą wzywać kapłanów tylko w niebezpieczeństwie śmierci jeśli nie są objęci kwarantanną. Jak będziemy przeżywać Wielki Tydzień zostanie ogłoszone za tydzień. Zachęcamy do korzystania z mediów rożnego rodzaju. Są transmitowane Msze św, nabożeństwa, rekolekcje. Pamiętajmy, aby w swojej rodzinie stworzyć kościół domowy – czyli modlić się na różańcu, czytać Pismo św. i rozważać, przyjmować Komunię św. duchową i czynić refleksję nad swoim życiem, oddając się Bogu i Matce Bożej. To nas wyzwoli od lęku. 

Planujemy w piątek odprawić drogę krzyżową o godz. 17.00 z obecnością tyko asysty do krzyża. Wiernych prosimy łączyć się w tym czasie przez internet, wystarczy wejść wtedy na stronę parafialną.

4. W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W I czwartek zapraszamy  na adorację Najświętszego Sakramentu w ilości maksymalnie 5 osób, która rozpocznie się po Mszy św. w czwartek a zakończy się w piątek przed Mszą św. W kaplicy jest wyłożona lista do zapisania się  na konkretną godzinę od 22.00 do 6.00.

W I piątek nie będzie odwiedzin chorych zgodnie z wytycznymi, prosimy zgłaszać tych, których stan zdrowia się pogorszył i jest niebezpieczeństwo śmierci.

W I sobotę miesiąca chcemy zgodnie z zaleceniem Matki Bożej przeżywać Nabożeństwo I Sobót Miesiąca spełniając warunki, o które prosi Maryja: Komunia św., część różańca i 15 min. rozważania na temat tajemnic różańcowych.

W tej sytuacji możemy warunki spełnić w domu przyjmując Komunię św. duchową, pamiętajmy, by to wszystko ofiarować w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.

Kancelaria parafialna: +48 15 846 23 96

Ks. Proboszcz: 609 789 930

Ks. Marek: 601 981 537

Ks. Michał: 883 239 543