Nowa Dęba Pod Krzyżem

W ramach ogólnopolskiej akcji “Polska Pod Krzyżem” wierni Nowej Dęby spotkali się w dniu 14.09.2019 r. pod Pomnikiem Krzyżem, gdzie odprawiono modlitwę różańcową.

Ksiądz Proboszcz Henryk Król rozpoczynając wspólną modlitwę powiedział: “(…)nasi Rodacy odnoszą się wrogo do symboli religijnych takich jak Krzyż, Ikona Matki Bożej, jak kapłaństwo, Kościół Chrystusowy. To wszystko jest nieraz ośmieszane. Dlatego modlimy się o nawrócenie, o opamiętanie, o przemianę serc, żebyśmy wszyscy byli jednością(…)”.

“W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa” (źródło: https://www.polskapodkrzyzem.pl/)

Wiele ostatnich wydarzeń w Polsce uzmysławia nam wiernym, że właśnie poprzez modlitwę możemy przeciwstawić się takich działaniom, które godzą w nas tworzących Wspólnotę Chrystusową.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z nowodębskiej modlitwy Pod Krzyżem: