Wielka sobota

Co się działo z Jezusem?
Ciało Jezusa spoczywa w grobie.
Co przeżywamy?
Wielka Sobota to czas ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie. Tego dnia nie odprawia się Mszy św. Wierni w ciszy adorują Chrystusa w Najświętszym Sakramencie wystawionego w tzw. Bożym grobie. W świątyniach ciszę mącą tylko odgłosy kroków i od czasu do czasu święcenie wielkanocnych pokarmów. Kościół koncentruje się tego dnia na tajemnicy zstąpienia Jezusa do piekieł. Prawda ta pokazuje uniwersalizm zbawienia. Dostępują go także ci sprawiedliwi, którzy żyli przed Chrystusem. Jezus idzie do nich, by otworzyć im bramy nieba. To, czego my mamy dostąpić przez wiarę w Jezusa, oni otrzymują dzięki swojej prawości. Wigilia Paschalna i Niedziela Zmartwychwstania

Więcej w Gościu Niedzielnym link: https://www.gosc.pl/doc/791757.Wielka-Sobota

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o porządku nabożeństw w Wielką Sobotę.

W wielką Sobotę adorujemy Jezusa przy Bożym Grobie od godz. 8.00 aż do Wigilii Paschalnej:

  • od 8.00 do 12.00 – mieszkańcy z ul. Kościuszki, z ul. Szkolnej, Żeromskiego, Spółdzielczej, Korczaka, Zielonej, Konopnickiej, Małej, Willowej, Spacerowej, Wczasowej, Kilińskiego, Jana Pawła II
  • od 12.00 do 18.00 – mieszkańcy z ul. Ks. Łagockiego, Szpitalnej, Skargi, Piwnej, Sosnowej, Witosa, Zybury, Stawowej, Jagodowej, Wojska Polskiego, Krótkiej, Krętej, Kruczej, Sowiej, Górskiej, Podgórza, Sienkiewicza, Olchowej, Tetmajera, Orkana, Słonecznej, Robotniczej, Cichej, Krótkiej, Bocznej, Kolejowej, Dębowa, Nadole, Zarzecze.

Jeśli ktoś nie może w tych godzinach może przyjść w innych, ważne, aby być w tych dniach na adoracji.

Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 19.00 i złoży się na nią Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego, Liturgia Chrzcielna i Eucharystia, która już zapowiada Zmartwychwstanie. Przychodzimy ze świecami najlepiej od chrztu, aby uroczyście odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

Do południa będzie poświęcenie pokarmów na stół świąteczny w kościele od 9.00 do 12.00 co pół godziny.