Wielki czwartek dzień kapłaństwa

Wielki Czwartek jest obchodzony w całym Kościele jako dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Oba wyrastają z męki i śmierci Pana Jezusa Chrystusa, którą podjął dla zbawienia świata w Wielki Piątek.

Nim jednak się to stało, wraz ze swymi uczniami spożywał uroczyście Paschę. To w jej trakcie wypowiedział słowa: “To jest Ciało Moje…. to jest Krew Moja.” Uobecnieniem tych paschalnych wydarzeń jest każda Msza św. Jej sprawowanie zostało powierzone biskupom i kapłanom. Pod ich przewodnictwem cały lud chrześcijański, naśladując Jezusa, Najwyższego Kapłana, składa się Ojcu w nieustannej ofierze chwały i uwielbienia.

W tym szczególnym dniu w imieniu redakcji: 

WSZYSTKIM KAPŁANOM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I OPIEKI BOŻEJ NA DALSZE LATA POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ ORAZ ZAPEWNIAMY, ŻE O WSZYSTKICH PAMIĘTAMY W SWOICH MODLITWACH.  SZCZĘŚĆ BOŻE !!

Jednocześnie przypominamy o programie dzisiejszych uroczystości:

  • Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Będziemy dziękować Bogu za ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Następnie przeniesienie i Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00.
  • od 19.30 do 22.00 – czuwanie modlitewne młodzieży, KSM – u, przygotowujących się do sakramentu bierzmowania i wszystkich wspólnot istniejących w parafii.