Szczegóły nabożeństw w Triduum Paschalnym

 

CZYM JEST TRIDUUM PASCHALNE – WARTO WIEDZIEĆ !

Najważniejszymi świętami dla każdego ochrzczonego nie są święta Bożego Narodzenia, ale Wielka Noc, podczas której objawiła się Boża miłość względem człowieka. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa z jednej strony są czasem pełnym smutku. Jednak, ze względu na zwycięstwo Pana Jezusa nad śmiercią, należą jednocześnie do najradośniejszych chwil dla chrześcijanina.

Wraz z dniem Niedzieli Palmowej weszliśmy w czas Wielkiego Tygodnia, czyli bezpośredniego okresu przygotowania do świąt wielkanocnych. W tym dniu wspominaliśmy uroczysty wjazd Jezusa i apostołów do Jerozolimy. Kolejne dni tygodnia otrzymują miano „Wielkich” (Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek itd.). Podkreśla się w ten sposób wzniosłość owego tygodnia, który jest podsumowaniem planu Bożego zbawienia ludzkości.

Centrum Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne. Z języka łacińskiego „triduum” oznacza „trzy dni”. W tym czasie mają miejsce najważniejsze wydarzenia w roku liturgicznym katolików. Celebrowana jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Triduum rozpoczyna się wieczorną mszą świętą w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli Wielkanocnej.

Więcej można przeczytać na stronie internetowej w tekście ks. Rafała Kusiaka link: https://miesiecznikegzorcysta.pl/informacje/item/1672-czym-jest-triduum-paschalne-krotki-przewodnik

Zapraszam do adoracji poszczególne rejony i wspólnoty składające się na całą parafię.

Wielki Czwartek

  • od 19.30 do 22.00 – czuwanie modlitewne młodzieży, KSM – u, przygotowujących się do sakramentu bierzmowania i wszystkich wspólnot istniejących w parafii.

W Wielki Czwartek zapraszamy na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej na godz. 18.00. Będziemy dziękować Bogu za ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Następnie przeniesienie i Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00.

Ministrantów zapraszamy na wyjazd do Stalowej Woli na Mszę św. Krzyżma do konkatedry na godz. 10.00. Wyjazd spod kościoła o godz. 9.00.

Wielki Piątek

  • od 8.00 do 12.00 – mieszkańcy z ul. Ks. Łagockiego, Szpitalnej, Skargi, Piwnej, Sosnowej, Witosa, Zybury, Stawowej, Jagodowej, Wojska Polskiego, Krótkiej, Krętej, Kruczej, Sowiej, Górskiej, Podgórza, Sienkiewicza, Olchowej, Tetmajera, Orkana, Słonecznej, Robotniczej, Cichej, Krótkiej, Bocznej, Kolejowej, Dębowa, Nadole, Zarzecze
  • od 12.00 – do 17.00 – mieszkańcy z ul. Kościuszki, ze Szkolnej, Żeromskiego, Spółdzielczej, Korczaka, Zielonej, Konopnickiej, Małej, Willowej, Spacerowej, Wczasowej, Kilińskiego, Jana Pawła II,
  • od 20.00 do 24.00 – czuwanie modlitewne młodzieży, KSM – u, przygotowujących się do sakramentu bierzmowania i wszystkich wspólnot istniejących w parafii.

W Wielki Piątek od godz. 8.00 adorujemy Jezusa w Ciemnicy do Liturgii Wielkiego Piątku, która rozpocznie się drogą krzyżową o godz. 17.30 a następnie Liturgia Słowa, Modlitwa Wiernych, Adoracja Krzyża, Komunia św. i przeniesienie Jezusa do Grobu, gdzie będziemy czuwać na modlitwie do godz. 24.00.

Ofiary złożone w Wielki Piątek będą przeznaczone na Grób Pański w Jerozolimie. Dzieci, które mają skarbonki z jałmużną wielkopostną prosimy, aby przyniosły w Wielki piątek i złożyły przy krzyżu.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli od mięsa i 3 posiłki na dzień w tym 2 nie do syta.

Wielka Sobota

  • od 8.00 do 12.00 – mieszkańcy z ul. Kościuszki, z ul. Szkolnej, Żeromskiego, Spółdzielczej, Korczaka, Zielonej, Konopnickiej, Małej, Willowej, Spacerowej, Wczasowej, Kilińskiego, Jana Pawła II
  • od 12.00 do 18.00 – mieszkańcy z ul. Ks. Łagockiego, Szpitalnej, Skargi, Piwnej, Sosnowej, Witosa, Zybury, Stawowej, Jagodowej, Wojska Polskiego, Krótkiej, Krętej, Kruczej, Sowiej, Górskiej, Podgórza, Sienkiewicza, Olchowej, Tetmajera, Orkana, Słonecznej, Robotniczej, Cichej, Krótkiej, Bocznej, Kolejowej, Dębowa, Nadole, Zarzecze.

Jeśli ktoś nie może w tych godzinach może przyjść w innych, ważne, aby być w tych dniach na adoracji.

W wielką Sobotę adorujemy Jezusa przy Bożym Grobie od godz. 8.00 aż do Wigilii Paschalnej, która rozpocznie się o godz. 19.00 i złoży się na nią Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego, Liturgia Chrzcielna i Eucharystia, która już zapowiada Zmartwychwstanie. Przychodzimy ze świecami najlepiej od chrztu, aby uroczyście odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

Do południa będzie poświęcenie pokarmów na stół świąteczny w kościele od 9.00 do 12.00 co pół godziny.