Zachęcamy do udziału w Drodze Krzyżowej

Droga Krzyżowa należy do najbardziej znanych nabożeństw. Jest jednak tak wtopiona w krajobraz wielkopostny, że chyba nie doceniamy jej znaczenia. W nabożeństwie tym chodzi o rozważanie Męki Pańskiej polegające nie tyle na współczuciu Chrystusowi, ile na gotowości uczestnictwa w Jego cierpieniach dla dobra Jego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół.

Warto wiedzieć, że na mocy decyzji papieża Pawła VI jest możliwość uzyskania raz dziennie odpustu zupełnego za odprawienie Drogi Krzyżowej. Odpust zupełny jest to darowanie całej należnej kary doczesnej za dotychczas popełnione grzechy, rozgrzeszone już co do winy i kary wiecznej w czasie spowiedzi.  

THE PASSION OF THE CHRIST, Jarreth Merz, Jim Caviezel, 2004, (c) Newmarket/courtesy Everett Collection

Celem Drogi Krzyżowej jest ożywienie wiary i apostolstwa; ukształtowanie postaw chrześcijańskiej pokuty, ofiarności i wdzięczności. „Postuluje się nadanie nabożeństwu formy rewizji życia”, czyli szerszego rachunku sumienia.

Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17:30, natomiast w dniu 12 kwietnia 2019 r. na Drogę Krzyżową ulicami Nowej Dęby. 

 Foto źródło: THE PASSION OF THE CHRIST, Jarreth Merz, Jim Caviezel, 2004, (c) Newmarket/courtesy Everett Collection