Dwóch Kapłanów odeszło do domu Pana

Dwóch Kapłanów znanych dobrze naszym parafianom odeszło do domu Pana.

Ks. prał. Marian Balicki.

Dnia 5 marca 2019 r. w wypadku samochodowym zginął ks. prał. dr Marian Balicki, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Stalowej Woli.

Ks. Marian Balicki urodził się 13 lutego 1952 w Dobkowicach (Archidiecezja Przemyska). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w WSD w Przemyślu w latach 1971-1977. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 5 czerwca 1977 r.

Uzyskał tytuł magistra teologii na KUL w 1993 r., następnie licencjat z pedagogiki rodziny w 1994 r. Doktorat uzyskał na Wydziale Teologii KUL w Lublinie, z teologii pastoralnej.

Jako wikariusz pracował w parafii: Stobierna, w Stalowej Woli w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski oraz w Nowej Dębie w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski.

Jako proboszcz posługiwał w parafii: Tarnobrzeg-Wielowieś, w Nisku w parafii pw. św. Józefa i od 2008 r. w Stalowej Woli w parafii pw. Św. Floriana.

Pełnił przez dwie kadencję urząd Dziekana Dekanatu Nisko (1992 -2008), od 2018 r. był Wicedziekanem Dekanatu Stalowa Wola.

Został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli w 1993 r. oraz uhonorowany godnością Kapelana honorowego Jego Świątobliwości w 2002 r.

Ks. Marian Balicki był diecezjalnym duszpasterzem środowisk twórczych. Animatorem życia religijnego i kulturowego. Szczególną jego pasją stała się poezja, o której mówił: „Poezja moja jest pieśnią serca kochającego Boga i człowieka. Śpiewam ją na kolanach ciągle szukając najpiękniejszych słów i dźwięków”. Wydał kilka książek ze swoją twórczością poetycką. Ostatnio opublikowany tomik nosi tytuł „Czas na miłość”.

Exporta do parafii pw. św. Floriana w Stalowej Woli i Msza św. żałobna odbędzie się w piątek, 8 marca 2019 r. o godz. 15.00.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę, 9 marca 2019 r. o godz. 11.00 w parafii pw. św. Floriana w Stalowej Woli.

Po Mszy św. przejście konduktu pogrzebowego ulicami miasta na cmentarz komunalny.

_________________________________________________________________________________________

ks. kan. Michał Dzióba.

Dnia 4 marca zmarł ks. kan. Michał Dzióba, proboszcz parafii w Ślęzakach.

Ks. Michał Dzióba urodził się 13 września 1950 w Raniżowie. Pochodził z parafii Kopcie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w WSD  Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 27 czerwca 1976 r.

Jako wikariusz pracował w parafii: Dylągowa, Straszydle, Turbia, Niechobrz, Iwonicz, Posługę proboszcza pełnił w parafii: Blizianka, Przysietnica, Borów, Majdan Łętowski i od 2006 r. w Ślęzakach.

W 2015 r. został mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli

Exporta do kościoła parafialnego w Ślęzakach i Msza św. żałobna odbędzie się w środę, 6 marca 2019 r. o godz. 17.00.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek, 7 marca 2019 r. o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Ślęzakach.

Po Mszy świętej złożenie ciała na cmentarzu parafialnym w Ślęzakach.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE !!!

źródło: https://diecezjasandomierska.pl/